Analiza danych porównawczych - ceny transferowe

Cena : 1.00 PLN

Opracowujemy analizy danych porównawczych dla dokumentacji cen transferowych.


Oferujemy korzystne ceny.


Przygotowana przez nas analiza danych porównawczych obejmuje wszystkie wymagane przepisami elementy tj.: informacje dotyczące strony transakcji, założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych, informacje o przyczynach zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, dane porównawcze w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe, informacje o zastosowanych korektach, informacje dotyczące wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego.


http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/analiza-danych-porownawczych/