Dyrektor Operacyjny

Cena : Proszę o kontakt

Stanowisko – Dyrektor Oddziału Legnica


Osoba ta będzie odpowiedzialna za:


·        Zapewnienie najwyższej jakości i efektywności procesów


·        Strategiczny rozwój oferowanych usług w oddziale


·        Tworzenie i realizację budżetu w obszarze działalności operacyjnej oddziału


·        Dobór i rozwój podległego zespołu


·        Zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji klientów oraz wolumenu sprzedaży w Oddziale


·        Optymalizację kosztów działania oddziału